google-site-verification: google423ee45e0cacd5a8.html [google423ee45e0cacd5a8.html]

Psychische klachten

 Depressie - acupunctuur - wetenschap

Onderstaand een samenvatting van recent Engels onderzoek: Acupunctuur en psychotherapie in de eerste lijn 

Depressie is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde ziektelast. Het beïnvloedt meer dan 350 miljoen mensen wereldwijd en ongeveer één op de zes mensen zullen een episode van depressie hebben tijdens hun leven. Depressie is iets anders dan dagelijkse stemmingsschommelingen. Voor mensen die klinisch depressief zijn kunnen gevoelens van hevige verdriet, angst, hopeloosheid en waardeloosheid maanden en zelfs jaren duren. Getroffen personen verliezen interesse in activiteiten waar ze vroegen van genoten en hebben soms fysieke symptomen zoals een verstoorde slaap. Artsen kunnen depressie diagnosticeren en de ernst ervan bepalen aan de hand van specifieke vragenlijst (bijvoorbeeld de Beck Depression Inventory [BDI-II] of de Patient Health Questionnaire 9 [phq-9]) over hun gevoelens en symptomen. Het antwoord op elke vraag wordt een score en de totale score van de vragenlijst ("depressie rating scale") geeft de ernst van de depressie aan. Antidepressiva zijn meestal de frontlinie behandeling voor depressie in de eerste lijn.

Motivatie voor dit onderzoek
Meer dan de helft van de patienten heeft helaas geen baat bij de antidepressiva. Bovendien geven veel patienten voorkeur aan niet-farmacologische behandeling  zoals acupunctuur waarbij er fijne naaldjes in de huid op specifieke punten worden gezet of "praat therapie" dat  een veilige, niet-oordelende plek biedt, zodat patienten hun gevoelens en emoties kunnen uiten en hun vermogen tot groei en voldoening leren herkennen.

Het was echter onduidelijk of  deze behandelingen effectief zijn  bij depressie. In deze pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde trial*, willen de onderzoekers de klinische effectiviteit van acupunctuur of counselling onderzoeken in vergelijking met de gebruikelijke zorg in de eerste lijn in het noorden van Engeland.

* Een gerandomiseerde gecontroleerde trial vergelijkt de resultaten in groepen van patiënten die zijn toegewezen aan de verschillende interventies door het spel van het toeval. Een pragmatische proef vraagt of de interventie werkt onder reële omstandigheden. Selectie van de patiënt weerspiegelt de dagelijkse praktijk en een aantal aspecten van de interventie worden overgelaten aan het oordeel van de arts.

Opzet en bevindingen
Er werden 755 patiënten met matige of ernstige depressie onderzocht ( score van 20 of meer op Back Depression Inventory)
In dit onderzoek zijn de volgende groepen vergeleken.

A.           Acupunctuur groep: 12 x wekelijks acupunctuur + gebruikelijke zorg – 302 patiënten
B.            Counseling (psychotherapie) groep: 12 weken praat sessies + gebruikelijke zorg – 302 patiënten
C.            Gebruikelijke zorg (antidepressiva en huisartsen zorg) – 151 patiënten

In groep A en B werd de behandeling op de individuele patiënten aangepast.`
Er werd gekeken naar de verandering van depressie na 3, 6, 9 en 12 maanden aan de hand van het invullen van Patient Health Questionnaire 9.

Er is duidelijke verbetering waargenomen in groep A en B na 3 en 6 maanden ten opzichte van groep C.
Er was geen verschil tussen verbetering in groep A en B ten opzichte van groep C na 9 en 12 maanden.

Betekenis van dit onderzoek
Deze bevindingen suggereren dat, in vergelijking met alleen het gebruik van antidepressiva, zowel acupunctuur als psychotherapie als aanvulling op de gebruikelijke zorg aanzienlijke voordelen opleveren op 3 maanden in de eerstelijns zorg aan patiënten met terugkerende depressies. 

Omdat dit proces een pragmatische proef was, kunnen deze bevindingen niet aangeven welke aspecten van acupunctuur en psychotherapie  het meest of minst gunstig zijn. Toch hebben ze een raming van de algemene effecten van deze complexe interventies en dat is interresant niet alleen voor de patienten maar ook zorgverleners.
 Verder moet er opgemerkt worden dat er in dit trial patienten met matige of ernstige depressie werden onderzocht en dat de lichte depressie buiten beschouwing is gebleven.Belangrijker is echter dat dit onderzoek aantoont dat het zinvol zou zijn om verdere onderzoeken te ontwerpen om het de optimale behandeling  met acupunctuur of psychotherapie te kunnen bepalen.

Lees het hele onderzoek

bron: Acupuncture and Counselling for Depression in Primary Care: A Randomised Controlled Trial Hugh MacPherson, Stewart Richmond, Martin Bland, Stephen Brealey, Rhian Gabe, Ann Hopton, Ada Keding, Harriet Lansdown, Sara Perren, Mark Sculpher, Eldon Spackman, David Torgerson, Ian Watt Research Article | published 24 Sep 2013 | PLOS Medicine 10.1371/journal.pmed.1001518Lees meer over acupunctuur en seroxat
Lees meer over het gebruik van Chinese kruiden als aanvulling bij antipsychotica

Wij zien dat onze patiënten zich  direct na een acupunctuurbehandeling ontspannen voelen, ongeacht de klacht waarvoor wij ze behandelen. Het verhoogde endorfine (gelukstofje) afgifte na acupunctuur behandeling is zelfs bij reguliere artsen bekend.

Acupunctuur kan helpen bij het volgende:

  • Stress/overspannen
  • Paniekaanvallen
  • Rookverslaving
  • Burn-out
  • OCD
  • Depressie